lSivaViasse's Recent Activity

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề HRDAY 2016 Thư mời viết kỷ yếu Ngày Nhân Sự HRDay 2016.

  ремонт айфона запорожье

  4/2/22
 2. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề Chia sẻ Bộ KPI bằng tiếng anh!.

  ремонт телевизоров запорожье

  4/2/22
 3. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề Trước khi về hưu xin thôi viêc sớm vài tháng có nhận trợ cấp thôi việc không ?.

  телефоны хортицкой района

  4/2/22
 4. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề Tuyển Dụng CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG.

  ремонт телевизоров запорожье хортицкий район

  4/2/22
 5. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề Incasol México.

  ремонт телефона honor

  4/2/22
 6. lSivaViasse đã trả lời vào chủ đề Hỏi Đáp muốn tìm khóa học C&B thực hành.

  ремонт мобильных телефонов

  4/2/22