Recent Content by luuvantamhr

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. luuvantamhr
 2. luuvantamhr
 3. luuvantamhr
 4. luuvantamhr
 5. luuvantamhr
 6. luuvantamhr
 7. luuvantamhr
 8. luuvantamhr
 9. luuvantamhr
 10. luuvantamhr
 11. luuvantamhr
 12. luuvantamhr