Recent Content by Mai Huong

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Mai Huong
 2. Mai Huong
 3. Mai Huong
 4. Mai Huong
 5. Mai Huong
 6. Mai Huong
 7. Mai Huong
 8. Mai Huong
 9. Mai Huong
 10. Mai Huong
 11. Mai Huong
 12. Mai Huong
 13. Mai Huong