Recent Content by minhchiennhansu

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. minhchiennhansu
 2. minhchiennhansu
 3. minhchiennhansu
 4. minhchiennhansu
 5. minhchiennhansu
 6. minhchiennhansu
 7. minhchiennhansu
 8. minhchiennhansu
 9. minhchiennhansu
 10. minhchiennhansu
 11. minhchiennhansu
 12. minhchiennhansu