Recent Content by minhtuannh2

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. minhtuannh2
 2. minhtuannh2
 3. minhtuannh2
 4. minhtuannh2
 5. minhtuannh2
 6. minhtuannh2
 7. minhtuannh2
 8. minhtuannh2
 9. minhtuannh2
 10. minhtuannh2
 11. minhtuannh2
 12. minhtuannh2
 13. minhtuannh2