Recent Content by Mit.hdc

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Mit.hdc
 2. Mit.hdc
 3. Mit.hdc
 4. Mit.hdc
 5. Mit.hdc
 6. Mit.hdc
 7. Mit.hdc
 8. Mit.hdc
 9. Mit.hdc
 10. Mit.hdc
 11. Mit.hdc
 12. Mit.hdc
 13. Mit.hdc