Recent Content by nguyen_hoai13

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. nguyen_hoai13
 2. nguyen_hoai13
 3. nguyen_hoai13
 4. nguyen_hoai13
 5. nguyen_hoai13
 6. nguyen_hoai13
 7. nguyen_hoai13
 8. nguyen_hoai13
 9. nguyen_hoai13
 10. nguyen_hoai13
 11. nguyen_hoai13
 12. nguyen_hoai13