Recent Content by nguyennhatminh82

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. nguyennhatminh82
 2. nguyennhatminh82
 3. nguyennhatminh82
 4. nguyennhatminh82
 5. nguyennhatminh82
 6. nguyennhatminh82
 7. nguyennhatminh82
 8. nguyennhatminh82
 9. nguyennhatminh82
 10. nguyennhatminh82
 11. nguyennhatminh82