Recent Content by Nguyenphuong_hnp

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Nguyenphuong_hnp
 2. Nguyenphuong_hnp
 3. Nguyenphuong_hnp
 4. Nguyenphuong_hnp
 5. Nguyenphuong_hnp
 6. Nguyenphuong_hnp
 7. Nguyenphuong_hnp
 8. Nguyenphuong_hnp
 9. Nguyenphuong_hnp
 10. Nguyenphuong_hnp