Recent Content by Nguyenshiny

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Nguyenshiny
 2. Nguyenshiny
 3. Nguyenshiny
 4. Nguyenshiny
 5. Nguyenshiny
 6. Nguyenshiny
 7. Nguyenshiny
 8. Nguyenshiny
 9. Nguyenshiny
 10. Nguyenshiny
 11. Nguyenshiny
 12. Nguyenshiny