Recent Content by nongdanhanoi

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. nongdanhanoi
 2. nongdanhanoi
 3. nongdanhanoi
 4. nongdanhanoi
 5. nongdanhanoi
 6. nongdanhanoi
 7. nongdanhanoi
 8. nongdanhanoi
 9. nongdanhanoi
 10. nongdanhanoi
 11. nongdanhanoi
 12. nongdanhanoi