Recent Content by Pond0111

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Pond0111
 2. Pond0111
 3. Pond0111
 4. Pond0111
 5. Pond0111
 6. Pond0111
 7. Pond0111
 8. Pond0111
 9. Pond0111
 10. Pond0111
 11. Pond0111
 12. Pond0111
 13. Pond0111
 14. Pond0111
 15. Pond0111