region2nocaWadonaste's Recent Activity

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. region2nocaWadonaste đã trả lời vào chủ đề завод Регион 45.

  индивидуальная комплектация [MEDIA] спецтехника кдм на камазе обзор кдм камаз новинка региона 45 <a href=[MEDIA]>новинка региона...

  19/2/22
 2. region2nocaWadonaste đã trả lời vào chủ đề завод Регион 45.

  спецтехника под заказ [MEDIA] кдм маз индивидуальная комплектация новая разработка завода регион 45 КДМ 65115 <a...

  19/2/22
 3. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  завод Регион 45

  комбинированная дорожная машина https://www.youtube.com/channel/UCCCqcZrseQtv868X9-zbNqQ/ завод кдм дорожная машина подметальная...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC NGÀNH HRCUB

  19/2/22
 4. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  автогудронатор прицепной

  спецтехника для МЧС [MEDIA] кдм маз пылеподавитель шторм навесное оборудование универсальная дорожная машина <a href=[MEDIA]>КДМ...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC THÀNH PHỐ

  19/2/22
 5. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  индивидуальная комплектация

  уборочная машина [MEDIA] пылеподавитель на камазе кдм маз навесное оборудование ремонт дорог <a...

  Diễn đàn: QUỸ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  19/2/22
 6. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  регион 45 завод

  пылеподавитель на камазе [MEDIA] кдм на камазе обзор обзор пылеподавителя шторм навесное оборудование пылеподавитель шторм <a...

  Diễn đàn: HRLINK PROJECTS

  19/2/22
 7. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  установка шторм

  навесное оборудование https://www.youtube.com/channel/UCCCqcZrseQtv868X9-zbNqQ/ пылеподавитель на шасси камаз снегоуборочная...

  Diễn đàn: PERSONAL RESEACH

  19/2/22
 8. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  пылеподавитель дорожный

  кдм маз [MEDIA] оборудование для дезинфекции на шасси коммунальная машина кдм маз спецтехника для МЧС <a href=[MEDIA]>уборочная...

  Diễn đàn: Video

  19/2/22
 9. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  дезинфекция улиц

  новинка региона 45 [MEDIA] купить кдм пылеподавитель на шасси камаз спецтехника под заказ коммунальная техника <a...

  Diễn đàn: Infographic

  19/2/22
 10. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  завод кдм

  комбинированная дорожная машина [MEDIA] установка шторм комбинированная дорожная машина дорожная машина Автогудронатор <a...

  Diễn đàn: DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGÀNH NHÂN SỰ

  19/2/22
 11. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  спецтехника обзор

  навесное оборудование [MEDIA] дезинфекция улиц КДМ новая разработка завода регион 45 снегоуборочная техника <a...

  Diễn đàn: EMPLOYEE FORUM

  19/2/22
 12. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  кдм маз

  машина для дезинфекции дорог [MEDIA] комбинированная дорожная машина индивидуальная комплектация универсальная машина дезинфекция...

  Diễn đàn: KHU VỰC BẢO TRỢ VÀ HỖ TRỢ HRLINK

  19/2/22
 13. region2nocaWadonaste đã đăng chủ đề mới.

  спецтехника для птицефабрики

  снегоуборочный отвал https://www.youtube.com/channel/UCCCqcZrseQtv868X9-zbNqQ/ индивидуальная комплектация коммунальная машина...

  Diễn đàn: CÁC VẤN ĐỀ VỀ NHÂN SỰ

  19/2/22