Recent Content by sonlh194

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. sonlh194
 2. sonlh194
 3. sonlh194
 4. sonlh194
 5. sonlh194
 6. sonlh194
 7. sonlh194
 8. sonlh194
 9. sonlh194
 10. sonlh194
 11. sonlh194
 12. sonlh194
 13. sonlh194