Recent Content by thuhien31384

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. thuhien31384
 2. thuhien31384
 3. thuhien31384
 4. thuhien31384
 5. thuhien31384
 6. thuhien31384
 7. thuhien31384
 8. thuhien31384
 9. thuhien31384
 10. thuhien31384
 11. thuhien31384
 12. thuhien31384