Recent Content by thuyduong1981

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. thuyduong1981
 2. thuyduong1981
 3. thuyduong1981
 4. thuyduong1981
 5. thuyduong1981
 6. thuyduong1981
 7. thuyduong1981
 8. thuyduong1981
 9. thuyduong1981
 10. thuyduong1981
 11. thuyduong1981
 12. thuyduong1981