Recent Content by tranmanhgvt

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. tranmanhgvt
 2. tranmanhgvt
 3. tranmanhgvt
 4. tranmanhgvt
 5. tranmanhgvt
 6. tranmanhgvt
 7. tranmanhgvt
 8. tranmanhgvt
 9. tranmanhgvt
 10. tranmanhgvt
 11. tranmanhgvt
 12. tranmanhgvt
 13. tranmanhgvt