Recent Content by tranquoctu9

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. tranquoctu9
 2. tranquoctu9
 3. tranquoctu9
 4. tranquoctu9
 5. tranquoctu9
 6. tranquoctu9
 7. tranquoctu9
 8. tranquoctu9
 9. tranquoctu9
 10. tranquoctu9
 11. tranquoctu9
 12. tranquoctu9