Recent Content by ttulip05

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. ttulip05
 2. ttulip05
 3. ttulip05
 4. ttulip05
 5. ttulip05
 6. ttulip05
 7. ttulip05
 8. ttulip05
 9. ttulip05
 10. ttulip05
 11. ttulip05
 12. ttulip05
 13. ttulip05
 14. ttulip05
 15. ttulip05