Recent Content by Yến Thanh

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Yến Thanh
 2. Yến Thanh
 3. Yến Thanh
 4. Yến Thanh
 5. Yến Thanh
 6. Yến Thanh
 7. Yến Thanh
 8. Yến Thanh
 9. Yến Thanh
 10. Yến Thanh
 11. Yến Thanh
 12. Yến Thanh
 13. Yến Thanh