Recent Content by yellowcat1907

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. yellowcat1907
 2. yellowcat1907
 3. yellowcat1907
 4. yellowcat1907
 5. yellowcat1907
 6. yellowcat1907
 7. yellowcat1907
 8. yellowcat1907
 9. yellowcat1907
 10. yellowcat1907
 11. yellowcat1907
 12. yellowcat1907
 13. yellowcat1907
 14. yellowcat1907
 15. yellowcat1907