Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại HRLINK Cộng Đồng Nhân Sự Việt Nam.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in one solution to grow. Create your own delivered website, get a domain name for cheapest, reliable...

  Diễn đàn: QUỸ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  17/1/22 lúc 02:01
 2. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in one solution to grow. Make your own free website, get a domain name for cheapest, reliable hosting,...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC THÀNH PHỐ

  17/1/22 lúc 02:00
 3. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in one result to grow. Make your own delivered website, get a domain name for cheapest, safe hosting, all...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC NGÀNH HRCUB

  17/1/22 lúc 01:59
 4. GeraldMeerb đã đăng chủ đề mới.

  Casino

  https://twitter.com/novay19272858 Can you send me some money to the card? 5536 9138 0823 2983

  Diễn đàn: THÔNG BÁO CỦA BQT

  17/1/22 lúc 01:59
 5. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in single result to grow. Form your own free website, get a domain tld for cheapest, reliable hosting,...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU VỀ CLB VÀ DIỄN ĐÀN

  17/1/22 lúc 01:58
 6. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in single result to grow. Create your own free website, get a domain name for cheapest, safe hosting, all...

  Diễn đàn: THÔNG BÁO CỦA BQT

  17/1/22 lúc 01:57
 7. RamonGeari đã trả lời vào chủ đề Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!.

  [img]? PlusOsis is your all in one solution to grow. Make your own free website, get a domain name for cheapest, safe hosting, all...

  17/1/22 lúc 00:30
 8. RamonGeari đã trả lời vào chủ đề Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!.

  [img]? PlusOsis is your all in one solution to grow. Make your own free website, get a domain name for cheapest, reliable hosting,...

  17/1/22 lúc 00:29
 9. RamonGeari đã trả lời vào chủ đề Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!.

  [img]? PlusOsis is your all in single result to grow. Create your own free website, get a domain name for cheapest, safe hosting, all...

  17/1/22 lúc 00:28
 10. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in one result to grow. Form your own professional website, get a domain tld for cheapest, reliable...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC NGÀNH HRCUB

  17/1/22 lúc 00:28
 11. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in single solution to grow. Form your own professional website, get a domain tld for cheapest, safe...

  Diễn đàn: LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC THÀNH PHỐ

  17/1/22 lúc 00:27
 12. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in single result to grow. Make your own professional website, get a domain name for cheapest, safe...

  Diễn đàn: QUỸ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  17/1/22 lúc 00:26
 13. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in single solution to grow. Make your own free website, get a domain tld for cheapest, safe hosting, all...

  Diễn đàn: HRLINK PROJECTS

  17/1/22 lúc 00:25
 14. RamonGeari đã đăng chủ đề mới.

  Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

  [img]? PlusOsis is your all in one solution to grow. Make your own liberated website, get a domain name for cheapest, reliable...

  Diễn đàn: PERSONAL RESEACH

  17/1/22 lúc 00:25
Đang tải...